PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Stypendia starosty staszowskiego wręczone po raz drugi

 

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, Jaki można dać dziecku – jest wykształcenie”/Arystoteles/

W dniu 29 listopada br., w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Staszowie, już po raz drugi najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych nagrodzono stypendiami starosty staszowskiego. Stypendia przyznano podobnie jak rok temu w ramach realizacji przez powiat staszowski programu pn.: „Program wspierania edukacji młodzieży”, jaki Rada Powiatu w Staszowie przyjęła uchwałą w roku ubiegłym. Starosta staszowski Józef Żółciak zwrócił się do stypendystów z gratulacjami i zaznaczył, że: „Edukacja odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Główną jej funkcją jest przygotowanie młodego pokolenia do życia w ciągle zmieniającym się świecie. Kształtuje ona osobowość, pozwala na rozwój zainteresowań, nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dlatego tak ważne jest stworzenie uzdolnionej młodzieży klimatu inspirującego do rozwoju. Nadawanie kierunku działaniom uczniów jest gwarantem ich sukcesu. W zapewnieniu najlepszych warunków rozwoju naszych dzieci, podkreślam ogromną rolę szkoły, rodziców oraz samorządu. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych jest bardzo ważnym zadaniem naszego powiatu na nadchodzące lata.
Drodzy Stypendyści, niech wyróżnienie to będzie ukoronowaniem Waszej sumiennej pracy oraz mobilizacją do osiągania kolejnych sukcesów. Niech życzliwość losu sprzyja Wam w podejmowaniu dalszych wyzwań z radością i pasją daną młodym pokoleniom.
Jeszcze raz gratuluję wszystkim uczniom. Wiem, że za tymi sukcesami stoi ciężka i wytrwała praca, która jest dowodem dojrzałości i odpowiedzialności.
Mam nadzieję, że otrzymane wyróżnienia będą motywacją do dalszego rozwoju, staną się impulsem do pracy i jeszcze większego zaangażowania oraz pomogą w realizacji Waszych marzeń i aspiracji”.
Życzenia stypendystom złożyli także wicestarosta Leszek Guzal oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w starostwie staszowskim Grzegorz Wójcikowski.
Stypendia starosty staszowskiego otrzymali: Wiktoria Małek z Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Igor Żyłowicz z technikum oraz Martyna Kucal z branżowej szkoły I stopnia z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, Julia Śmist z liceum ogólnokształcącego, Bartłomiej Raczyński z technikum oraz Agnieszka Podsiadło w branżowej szkoły I stopnia z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie oraz Adam Maćkowiak z liceum ogólnokształcącego i Bartłomiej Czosnek z technikum z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.
Gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy satysfakcji ze zdobywania wiedzy, licznych sukcesów w konkursach i olimpiadach naukowych oraz pomyślnej realizacji pasji i zainteresowań!

Tekst i foto: Paulina Majczak

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje