PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Z obrad 52. sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

 

Posiedzenie, które otworzył i prowadził przewodniczący Rady Grzegorz Rajca odbyło się 31 stycznia br. Po zaakceptowaniu porządku obrad bez zmian oraz przyjęciu dwóch protokołów z poprzednich sesji rozpoczęto głosowanie projektów uchwał.

W sumie przyjęto 3 projekty, które dotyczyły: ▪ przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok  ▪ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2027 ▪ zmian w budżecie na 2023 rok. Wszystkie projekty zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie zaakceptowano trzy sprawozdania: z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2022 rok w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat staszowski oraz sprawozdania z prac Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie i sprawozdanie z wykonania planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2022 roku.

W punkcie ,,wnioski i oświadczenia radnych” poruszono tematy dotyczące: opłat za usunięcia pojazdów z dróg i opłat za ich przechowywanie,  rejestracji zabytkowego motocykla oraz czyszczenia rowów przy drogach powiatowych w Grzybowie.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje