PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Z obrad 37. sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Obrady prowadził przewodniczący Rady Grzegorz Rajca, po przyjęciu porządku posiedzenia i stwierdzeniu quorum, przystąpiono do głosowania projektów uchwał, które dotyczyły:
1. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”,
2. udzielenia pomocy finansowej gminie Łubnice, w kwocie 36 tys. 691 zł z przeznaczeniem na modernizację magazynu dla potrzeb zarządzania kryzysowego,
3. udzielenia pomocy finansowej gminie Bogoria, w kwocie 100 tys. zł, na modernizację sieci wodociągowej ujęcia wody w Zimnowodzie,
4. zmiany uchwały nr XXXIII/31/21 z dnia 11 czerwca br., w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Łubnice.
5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021 – 2027,
6. zmian w budżecie na 2021 rok.
Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte, po czym radni wysłuchali informacji przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok, złożonych przez: radnych powiatu staszowskiego oraz informacji starosty staszowskiego dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych, złożonych przez: członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
W punkcie ,,wnioski i oświadczenia radnych” poruszano sprawy dotyczące sytuacji w staszowskim szpitalu, przebiegu szczepień przeciwko COVID-19, działań realizowanych w związku z wystąpieniem w gminie Łubnice wirusa ASF, oraz planowanych remontów dróg powiatowych w 2022 roku.
Starosta staszowski Józef Żółciak, odpowiedź na postawione pytania, zakończył informacją o przyznaniu powiatowi z Rządowego Funduszu ,,Polski Ład” kwoty 15 mln 703 tys. 500 zł, z przeznaczeniem na modernizację strategicznych dróg powiatowych. Z przyznanymi środkami w roku ubiegłym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 mln 001 tys. zł na rewitalizację budynku po byłej komendzie powiatowej policji i inne zadania, wysokość środków na wsparcie inwestycji powiatowych wynosi łącznie 20 mln 704 tys. 500 zł.

Tekst i foto: Jan Mazanka

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje