PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z budowy obwodnicy Staszowa

 

Trwają prace budowy drugiego odcinka o długości 1,4 km obwodnicy Staszowa, od DW 764 Staszów – Raków do DW 757 Staszów – Opatów. Wartość zadania sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 28 mln 851 tys. zł.

W obecnym czasie prace prowadzone są praktycznie na całej obwodnicy. Od ronda na DW 746, na około 800 m długości drogi, położono pierwszą warstwę asfaltu. Dalsza część do mostu jest utwardzana przed położeniem kolejnej warstwy podłoża pod asfalt. Na bieżąco trwa układanie ażurowych płyt odwodnienia, jak również humusowanie skarp. Na moście wykonano zbrojenie klap chodnikowych i rozpoczęto betonowanie wnęk dylatacyjnych, a w dalszej kolejności płyt przejściowych z obydwu stron mostu.
Na nowo pobudowanym rondzie na DW 757 do położenia jest jeszcze jedna ,,ścieralna” warstwa asfaltu. W dniu 27 października br., na rondzie przywrócono ruch bez sygnalizacji świetlnej. Na długości około 150 m od ronda powbijano szpilki umożliwiające wykonanie kolejnych warstw nasypu. Na tym odcinku są też instalowane przepusty o średnicy 600 i 800 mm.
Jak poinformował kierownik budowy Jakub Stępczyński prace przebiegają zgodnie z planem, niemniej spore utrudnienia w realizacji kolejnych robót sprawia wyższy o około 90 cm od przewidzianego w projekcie, stan wody w rzece Desta.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje