PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

W dniu 30 września 2021 roku o godzinie 9.00

odbędzie się XXXVI Sesja Rady Powiatu w Staszowie

(w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie)

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXV/21 z dnia 13 sierpnia 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego – projekt 63/21.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za lata 2021 i 2022 – projekt 64/21.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/11/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku – projekt 65/21.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2027 – projekt 67/21.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok – projekt 68/21.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2021 roku.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje