PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY WIATR/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 128
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(89), jędrzejowski(88), kazimierski(90), Kielce(93), kielecki(94), konecki(84), opatowski(91), ostrowiecki(91), pińczowski(89), sandomierski(91), skarżyski(89), starachowicki(87), staszowski(92), włoszczowski(87)
Ważność od godz. 00:00 dnia 24.09.2021 do godz. 16:00 dnia 24.09.2021
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu, skręcającego na połnocno-zachodni.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 00:00/24.09 do 16:00/24.09.2021 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, SW skręcający na NW. Dotyczy
powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Witold Wiążewski
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje