PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

W Staszowie ponownie wspominano powstańcze walki

 

Tym razem w piątek 9 lutego br. przed grobem powstańców styczniowych na starym cmentarzu przy kościele św. Bartłomieja odbyły się uroczystości zorganizowane przez władze miasta i gminy Staszów.

Po rozpoczęciu uroczystości dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Staszowie dr Dariusz Kubalski wygłosił referat na temat przebiegu powstania na terenie ziemi staszowskiej. Następnie o potrzebie upamiętniania wydarzeń sprzed 161. laty i pielęgnowania pamięci o powstańcach mówili: burmistrz Staszowa dr Leszek Kopeć i wicestarosta staszowski Leszek Guzal, po czym ks. kan. Szczepan Janas odmówił modlitwę za poległych. Po złożeniu kwiatów na mogile powstańców, rozpoczęto marsz do Kurozwęk, w którym uczestniczyli: uczniowie klas wojskowych staszowskiego LO, delegacja 18 Pułku Artylerii z Nowej Dęby, żołnierze 102 Batalionu Lekkiej Piechoty z Sandomierza, delegacja Nadleśnictwa Staszów, harcerze staszowskiego hufca ZHP, uczniowie szkół wraz z nauczycielami, a także członkowie staszowskiego Koła PTTK. Po drodze kwiaty złożono przy pomniku legionisty w Staszowie. W Kurozwękach składanie kwiatów rozpoczęto przy zbiorowej mogile 20 powstańców poległych na okolicznych błoniach, a zakończono przed tablicą na ścianie kurozwęckiego kościoła, na której wypisano 58 nazwisk powstańców zmarłych z ran w przyklasztornym szpitalu. Ostatnim punktem programu obchodów w Kurozwękach był międzyszkolny quiz historyczny, który rozstrzygnięto w miejscowej szkole podstawowej.

   Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje