PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

W sprawie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego

 

We wtorek 7 maja br., starosta staszowski Romuald Zgrzywa wraz z członkami Zarządu Powiatu i dyrekcją staszowskiego szpitala, spotkał się z protestującymi położnymi i pielęgniarkami Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego.
Rozmowy dotyczyły trudnej sytuacji w jakiej obecnie znalazły się te oddziały, wynikającej głównie z brakiem wymaganej przepisami kadry lekarskiej. Starosta Romuald Zgrzywa, urzędujący pierwszy dzień po wczorajszym wyborze na to stanowisko, przypomniał obrady nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Staszowie, która odbyła się w dniu 26 kwietnia br. i treść przyjętego wtedy oświadczenia, w którym radni sprzeciwili się czasowemu zawieszeniu pracy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Starosta nawiązał również do trwających wspólnie z wojewodą świętokrzyskim działań mających na celu normalizację zaistniałej sytuacji. Na spotkaniu z wojewodą Józefem Brykiem w dniu 23 kwietnia br., z udziałem samorządowców i dyrektorów szpitali, podjęto próbę wzajemnego wsparcia tych placówek, w których funkcjonują Oddziały Ginekologiczno-Położnicze. Rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w połowie maja br.
Po odczytaniu przez protestujące pielęgniarki apeli i listu otwartego, do problemów odniósł się także wicestarosta Leszek Guzal i dyrektor szpitala Paweł Wojtasik. Następnie starostowie zaprosili reprezentację protestujących na dalsze rozmowy do biura starosty Romualda Zgrzywy. W tym spotkaniu uczestniczyli także: członkowie Zarządu Powiatu: Monika Kosałka i Zbigniew Wiącek, a także Ryszard Stachura – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje