PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Zbigniew Uss-Wąsowicz

Unieważnienie zapytania ofertowego w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

 

Staszów, dnia 6.08.2020 r.

 Unieważnienie

zapytania ofertowego w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

Powiat Staszowski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie unieważnia postępowanie z dnia 27.07.2020 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Przyczyna unieważnienia postępowania: w terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły dwie oferty, które przekraczają pulę środków zagwarantowanych przez Zamawiającego na dostawę sprzętu. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania z dnia 27.07.2020 r.

Anna Ogórek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Staszowie

wynik_komputery i TV (2)

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje