PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Zbigniew Uss-Wąsowicz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

 

Wojewoda Świętokrzyski

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Staszów, dnia 6.08.2020 r.

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19″

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Komputery_zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2_ formularz ofertowy_Komputery_zapytanie ofertowe

pytania_Komputery_zapytanie ofertowe

Informacja_komputery_zapytanie ofertowe

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje