PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: leon

Prace na obwodnicy Staszowa, w połowie kwietnia br.

Można powiedzieć, że na dzień 15 kwietnia, prowadzone prace weszły w stadium końcowego etapu budowy obwodnicy.

Położono ostatnią, ścieralną warstwę asfaltu na moście, gdzie do zabetonowania pozostało jeszcze około 10 m kapy chodnikowej. Po nałożeniu na betonowy chodnik warstwy żywicy, zostanie zamontowana zewnętrzna bariera ochronna oraz wewnętrzna, oddzielające chodnik od jezdni.

Na całej 4,8 km długości obwodnicy trwa malowanie oznakowania poziomego oraz humusowanie rowów odwodnieniowych i skarp. Prowadzone są także prace geodezyjne związane z dokumentacją wykonanej inwestycji. Przewidziany  termin zakończenia budowy to koniec pierwszej dekady maja, więc należy się spodziewać, że po dokonaniu końcowych odbiorów, obwodnica zostanie włączona do ruchu pojazdów z końcem maja br.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje