PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Powiat staszowski w gronie laureatów ,,Inwestycje budujące przyszłość”

 

W środę 27 marca br. w Centrum Kongresowym Targów Kielce uroczyście  podsumowano realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach: 2014-2020.

Wicemarszałek Renata Janik wręczyła statuetki – Świętokrzyskie Kreatory Rozwoju – dla firm, instytucji, samorządów i organizacji pozarządowych, które dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu zrealizowały innowacyjne projekty, istotne dla życia mieszkańców i rozwoju regionu. W spotkaniu uczestniczył także Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach zakończonego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 do regionu napłynęły znaczne środki z funduszy unijnych, które zostały spożytkowane na wsparcie różnorakich inwestycji i przedsięwzięć. Otwierając spotkanie wicemarszałek Renata Janik powiedziała m.in. ,,W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 napłynął do nas ogromny zastrzyk pieniędzy w wysokości prawie 1,4 mld euro, które mądrze i efektywnie wykorzystaliśmy. To pieniądze, dzięki którym sfinansowaliśmy wiele kluczowych inwestycji. Posłużę się tu kilkoma liczbami: do końca grudnia 2023 r. w ramach programu podpisaliśmy 4 610 umów o łącznej wartości dofinansowania z Unii Europejskiej w wysokości ponad 6 mld 160 mln zł. Oznacza to, że w stu procentach wykorzystaliśmy fundusze dostępne w ramach programu regionalnego”.

Wyróżnienia ,,Świętokrzyskiego Kreatora Rozwoju” zostały przyznane w 8 kategoriach: ▪ nauka i biznes ▪ przedsiębiorczość ▪ klimat i środowisko ▪ dziedzictwo kulturowe i turystyka ▪ komunikacja i transport publiczny ▪ energetyka ▪ usługi publiczne ▪ inwestycja miejska.

W kategorii ,,energetyka” laureatami zostali:

▪ Powiat Staszowski i gmina Połaniec za projekt ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”. Dzięki unijnemu wsparciu powstało 20 mikroinstalacji fotowoltaicznych umieszczonych m.in. na budynkach: szkół ponadpodstawowych powiatu staszowskiego, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu, przedszkola, Świetlicy Środowiskowej, Przychodni Zdrowia oraz Centrum Kultury i Sztuki. Wartość projektu wyniosła 2 mln 845 tys. zł, dofinansowanie z UE – 1 mln 097 tys. zł.

▪ Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach za projekt “Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”. Wartość projektu – 33 mln zł, dofinansowanie z UE – 18 mln 520 tys. zł.

▪ Kopalnia Wapienia „MORAWICA” Spółka akcyjna za projekt ,,Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW umożliwiającej produkcję energii elektrycznej dla Kopali Wapienia Morawica S.A”. Wartość projektu – 4 mln 305 tys. zł. Dofinansowanie z UE – 1 mln 823 tys. zł.

W imieniu laureatów statuetki odebrali: starosta staszowski Józef Żółciak, burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Nowak, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii ds. prawno-inwestycyjnych Krzysztof Falana i prezes Kopalni Wapienia ,,Morawica” Józef Dąbek.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski
Z wykorzystaniem info Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrz

yskiego

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje