PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Podsumowano projekt „Matematyka bez poprawki”

 

W auli głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w dniu 17 maja br., odbyło się podsumowanie projektu „Matematyka bez poprawki” realizowanego z inicjatywy Kazimierza Mądzika, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Politechniką Świętokrzyską. W podsumowaniu wzięli udział m.in. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. Zbigniew Koruba, pracownicy kuratorium oświaty oraz uczelni wyższych, samorządowcy, dyrektorzy szkół i nauczyciele. Powiat staszowski reprezentowali starosta staszowski Józef Żółciak, zastępca wójta gminy Bogoria Lidia Zamiela, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w starostwie staszowskim Grzegorz Wójcikowski, dyrektorzy szkół, nauczyciele matematyki.
Projekt zakładał kompleksowe wsparcie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. W ciągu 5 miesięcy uczniowie ze świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych pracowali prawie w każdym powiecie z nauczycielami matematyki realizując dodatkowe zadania maturalne przygotowane przez zespół koordynatorów projektu. Projekt zakładał 40 godzin zajęć (45 minutowych) w terminie od początku listopada 2022 r. do końca kwietnia 2023 r.
Udział w projekcie był dla uczniów bezpłatny, a jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe w województwie świętokrzyskim. Projekt stanowił formę zajęć wspierających uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Działania zapewniały wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie edukacji matematycznej poprzez:
– utrwalenie wiadomości i podniesienie umiejętności matematycznych w zakresie rozumienia i stosowania podstawowych pojęć matematycznych i algorytmów,
– nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym będącym czynnikiem destrukcyjnym dla zakładanego efektu końcowego.

W projekcie wzięło udział 54 szkoły z 11 powiatów województwa świętokrzyskiego. Łącznie w projekcie wzięło udział 1965 uczniów, z czego ponad 200 uczniów z terenu powiatu staszowskiego. W powiecie staszowskim do projektu przystąpiło 6 szkół ponadpodstawowych, zajęcia odbywały się w niewielkich grupach.

tekst: Ewelina Walczak
zdjęcia: Lucjan Piotrowski

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje