PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

WZMACNIAMY KOMPETENCJE RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie – organizator rodzinnej pieczy zastępczej, w okresie od marca do maja br. zorganizowało szkolenie dla 19 spokrewnionych rodziców zastępczych z terenu powiatu staszowskiego. Temat szkolenia obejmował główne założenia wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązki i uprawnienia rodziców zastępczych. Omówiono zagrożenia współczesnej młodzieży – problematykę uzależnień od środków psychoaktywnych, mediów społecznościowych oraz cyberprzemoc, a także wpływ więzi rodzinnych na funkcjonowanie dziecka. Poruszono także tematykę uprawnień dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz omówiono sposób ubiegania się o ustalenie stopnia niepełnoprawności i postępowanie odwoławcze.

Celem szkolenia przeprowadzonego przez pracowników PCPR w Staszowie, było podniesienie kompetencji rodzicielskich, m.in. w obszarze wzmocnienia więzi emocjonalnych. Rodzice zastępczy chętnie uczestniczyli w szkoleniu, angażowali się w dyskusję oraz poszukiwali rozwiązań sytuacji problemowych.

Podczas szkolenia obecni byli starosta Staszowski Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal. Starosta Józef Żółciak zwrócił się do uczestników szkoleń, dziękując za pełnienie niełatwej funkcji rodziców zastępczych dla małoletnich dzieci. Podkreślił, że realizowanie funkcji rodzica zastępczego jest dużym wyzwaniem i wymaga dużego zaangażowania w proces opiekuńczo – wychowawczy małoletnich. Jednocześnie życzył wytrwałości  w wypełnianiu swoich obowiązków rodzicielskich.

Na zakończenie uczestniczącym w szkoleniu rodzicom zastępczym wręczono certyfikaty ukończenia szkolenia.

Tekst: Anna Ogórek, Andżelika Mikula

Foto: Jolanta Brzeszczyńska

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje