PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Podsumowanie Programu Grantowego Działaj Lokalnie

 

W środę 24 marca br., w formie zdalnej, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację ,,Programu Grantowego Działaj Lokalnie na terenie Powiatu Staszowskiego w 2020 roku”. Realizatorami programu na szczeblu ogólnokrajowym są: Polsko Amerykańska Fundacja Wolności oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Powiat Staszowski od wielu lat wspiera realizację projektów, które angażują do działań lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. W 2020 roku, mimo czasu pandemii, zostało zrealizowanych 13 projektów, które z różnych źródeł, dofinansowano kwotą 48 tys. zł. Projekty, z udziałem kilkuset uczestników, miały bardzo ciekawą tematykę. Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie z siedzibą w Osieku, w 2020 roku na realizację projektów otrzymał dofinansowanie z samorządów: Powiat Staszowski, Gmina Rytwiany, Gmina Bogoria, Gmina Łubnice oraz Miasto i Gmina Szydłów, a także z: Huty Szkła Glassworks prezesa Tadeusza Wrześniaka, Nadleśnictwa Staszów oraz z RAF-BUD – usługi budowlane Rafał Wyka. Patronat medialny objęło tarnobrzeskie Radio Leliwa.
W 2020 roku, odbyła się już 8 edycja programu. Koordynator ,,Działaj Lokalnie” Magdalena Marynowska, podsumowała krótko zrealizowane inicjatywy, mówiąc m.in.: „Warto wspomnieć chociażby o działaniach na rzecz renowacji starej szkoły w Wiązownicy Kolonii, czy przygotowania ścieżki sensorycznej dla dzieci w miejscowości Korytnica. Z kolei w Szydłowie oczyszczono część skarpy wokół murów zamkowych i przygotowano ścieżkę dydaktyczną z filmem promującym miasto. W Brzezinach lokalna społeczność postawiła na tradycję i przygotowała zbiór artystycznych fotografii, na których ukazała dawną polską wieś. W Bogorii zorganizowano konkurs plastyczny i wydano grę promującą wśród dzieci skarby lokalnej kultury. Natomiast w Sichowie Małym uczniowie mogli ,,dać mata nudzie” i wziąć udział w warsztatach oraz turnieju szachowym. Jednym z debiutantów w edycji z 2020 roku, było Koło Gospodyń Wiejskich w Osieku ,,Teraz My”, które przygotowało szereg działań mających na celu aktywizację kobiet.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty. Było ono okazją do podsumowań, podzielenia się wrażeniami oraz zdobytym doświadczeniem. Zachęcamy do realizacji inicjatyw w 2021 roku! Działaj Lokalnie wyzwala społeczną energię!

Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje