PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Z posiedzenia 31 sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Obrady w trybie zdalnym, odbyły się w piątek, 26 marca br. Do programu sesji zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Rajcę nie zgłoszono uwag, podobnie jak i do protokołu z poprzedniego posiedzenia.

W trakcie głosowania przyjęto 5 projektów uchwał które dotyczyły:
1. uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Staszowskiego na lata: 2021 – 2025, z perspektywą do roku 2030”,
2. określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
3. zmiany Statutu Powiatu Staszowskiego,
4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2027,
5. zmian w budżecie na 2021 rok.

W czasie obrad, dłuższą dyskusję poświęcono na omówienie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Staszowskiego na lata: 2021 – 2025, z perspektywą do roku 2030”, który przedstawił autor tego dokumentu Sebastian Kulikowski z EKO-TEAM w Zgorzelcu. W punkcie ,,wnioski i oświadczenia radnych”, poruszono tematy dotyczące: usuwania uszkodzeń pozimowych na drogach powiatowych, planowanych remontów kolejnych odcinków dróg powiatowych, realizacji 12 oznakowań przejść dla pieszych, a także chodników i ścieżek rowerowych.
Radny Mariusz Zyngier, na ręce zastępcy komendanta powiatowego policji w Staszowie kom. Jacka Rozczypały, złożył podziękowania za bardzo szybką i skuteczną akcję uratowania osób z płonącego budynku w Połańcu, co miało miejsce w dniu 18 marca br., a także za współpracę policji z uczniami Zespołu Szkół w Połańcu, w zakresie wydania ekspertyzy dla projektu dotyczącego ruchu drogowego. Przed zamknięciem posiedzenia przewodniczący Rady Grzegorz Rajca i starosta staszowski Józef Żółciak, złożyli wszystkim życzenia wielkanocne, a pracownikom służby zdrowia, żołnierzom WOT i wolontariuszom, również serdeczne podziękowania za godną najwyższego uznania postawę w walce z epidemią koronawirusa.

Tekst i foto Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje