PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Podpisano umowy partnerskie w sprawie II etapu projektu „InPlaMed”

 

We wtorek 21 listopada br., w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu podsumowano 5 lat realizacji projektu pt. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. Dzięki unijnemu wsparciu finansowemu ponad 57 mln zł wprowadzono nowoczesne cyfrowe rozwiązania w 20 placówkach medycznych w regionie. Partnerem I edycji projektu był także Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Przybyłych na konferencję gości przywitał marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który także podsumował realizację pierwszej edycji projektu związanego m.in. z cyfryzacją usług, obiegu dokumentów, diagnostyki w świętokrzyskich szpitalach. Wicemarszałek województwa Marek Bogusławski zaznaczył, że duże informatyczne przedsięwzięcie wspierające placówki medyczne zostało zrealizowane z dużymi korzyściami dla poszczególnych partnerów oraz beneficjentów usług medycznych. Projekt był realizowany przez okres 5 lat. Wsparcie finansowe w wysokości 57 145 619,92 zł zostało udzielone w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W staszowskim szpitalu powiatowym, w ramach realizacji projektu zrealizowano:
– modernizację i adaptację pomieszczeń na potrzeby drugiej serwerowni,
– zakup nowych serwerów do środowiska produkcyjnego oraz serwerów backupu do dwóch serwerowni,
– wykonano połączenie światłowodowe pomiędzy dwoma serwerowniami punkt-punkt pozwalające na zwiększenie przepustowości do 40Gb, podczas wymiany danych pomiędzy serwerami,- zakup nowoczesnych rozwiązań w postaci licencji oprogramowania backupowego w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych,
– zakup systemu kolejkowego do poradni specjalistycznych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym,
– zakup zestawu do telekonsultacji,
– zakup modułów e-usług w postaci: e-powiadomienia, e-konsultacje oraz e-wywiad, które pozwalają na płynny przepływ informacji między pacjentem a lekarzami,
– zakup 65 szt. zestawów komputerowych celem wymiany przestarzałych jednostek komputerowych w poradniach oraz oddziałach szpitalnych,
– zakup urządzeń sieciowych pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu wychodzącego i przychodzącego na brzegu sieci Ethernet. Wartość całkowita projektu to  2 771 087,40 zł, z czego dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 – 2 355 424,29 zł. Planowana jest kontynuacja projektu i jego dofinansowanie, udzielone w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, związku z tym przedstawiciele samorządu wojewódzkiego podpisali umowy o partnerstwie w projekcie „InPlaMed-II” z przedstawicielami 23 placówek zdrowotnych. Koszty kwalifikowalne nowego projektu to ok. 120 mln zł. Do projektu przystąpią dotychczasowi jego partnerzy oraz kolejne placówki medyczne: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Szpital św. Leona w Opatowie i  Zespól Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Umowę partnerską podpisał dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie Paweł Wojtasik. Powiat staszowski na konferencji i podpisywaniu umów na realizację drugiej edycji „InPlaMed-II” reprezentował starosta staszowski Józef Żółciak.

Tekst: Paulina Majczak na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
Foto: Urząd Marszałkowski Kielce

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje