PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY MRÓZ/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 6
Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny mroz/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(6), kazimierski(6), Kielce(6), kielecki(6), opatowski(5), ostrowiecki(5), pińczowski(6), sandomierski(5), skarżyski(5), starachowicki(5), staszowski(6) Ważność od godz. 17:00 dnia 18.01.2021 do godz. 22:00 dnia 18.01.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną wieczorem i w pierwszej części nocy od -15°C do -13°C, miejscami około -16°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 świętokrzyskie (11 powiatow) od 17:00/18.01 do 22:00/18.01.2021 temp. min -16 st, wiatr 5-10 km/h. Dotyczy powiatow: buski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (11 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Łukasz Kiełt
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje