PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY MRÓZ/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 5
Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny mroz/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(5), jędrzejowski(5), kazimierski(5), Kielce(5), kielecki(5), konecki(4), opatowski(4), ostrowiecki(4), pińczowski(5), sandomierski(4), skarżyski(4), starachowicki(4), staszowski(5), włoszczowski(5)
Ważność od godz. 03:00 dnia 17.01.2021 do godz. 09:00 dnia 18.01.2021
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną nocami od -18°C do -15°C. Temperatura maksymalna w dzień od -12°C do -10°C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 03:00/17.01 do 09:00/18.01.2021 temp. min -18 st, temp. maks -10 st, wiatr 25 km/h. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Adam Michniewski
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje