PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZYMROZKI/ 1 OBLODZENIE/ 1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 49
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:44 dnia 18.04.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(35), jędrzejowski(36), kazimierski(36), Kielce(37), kielecki(37), konecki(35), opatowski(37), ostrowiecki(37), pińczowski(36), sandomierski(35), skarżyski(36), starachowicki(37), staszowski(35), włoszczowski(35)
Ważność od godz. 21:00 dnia 18.04.2024 do godz. 08:00 dnia 19.04.2024
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1°C, przy gruncie do -4°C, lokalnie do-3°C i przy gruncie do -6°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 21:00/18.04 do 08:00/19.04.2024 temp. min -1st., lok. -3st., przy gruncie -4st., lok. -6st.
Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(34), jędrzejowski(35), kazimierski(35), Kielce(36), kielecki(36), konecki(34), opatowski(36), ostrowiecki(36), pińczowski(35), sandomierski(34), skarżyski(35), starachowicki(36), staszowski(34), włoszczowski(34)
Ważność od godz. 21:00 dnia 18.04.2024 do godz. 08:00 dnia 19.04.2024
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna
około -1°C, lokalnie -3°C. Temperatura minimalna przy gruncie około -4°C, lokalnie -6°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 21:00/18.04 do 08:00/19.04.2024 temp. min. od -3st. do 0st., przy gruncie od -6st. do -1st., ślisko. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje