PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZYMROZKI/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 59
Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(39), jędrzejowski(37), kazimierski(37), Kielce(39), kielecki(39), konecki(29), opatowski(34), ostrowiecki(34), pińczowski(38), sandomierski(36), skarżyski(32), starachowicki(33), staszowski(38), włoszczowski(33)
Ważność od godz. 01:00 dnia 27.04.2023 do godz. 07:00 dnia 27.04.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2°C do 0°C, przy gruncie od -4°C do -2°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 01:00/27.04 do 07:00/27.04.2023 temp. min -2 st., przy gruncie -4 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach

Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje