PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZYMROZKI/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 58
Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: staszowski(37)
Ważność od godz. 00:45 dnia 13.04.2023 do godz. 06:00 dnia 13.04.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowany jest miejscami spadek temperatury powietrza do -2°C, przy gruncie do -3°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie (1 powiat) od 00:45/13.04 do 06:00/13.04.2023 temp. min -2st., przy gruncie-3 st. Dotyczy powiatów: staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (1 powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(38), Kielce(38), kielecki(38)
Ważność od godz. 00:45 dnia 13.04.2023 do godz. 06:00 dnia 13.04.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowany jest miejscami spadek temperatury powietrza do -2°C, przy gruncie do -3°C. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie (3 powiaty) od 00:45/13.04 do
06:00/13.04.2023 temp. min -2 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatów: buski, Kielce i kielecki. RSO Woj. świętokrzyskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
przymrozkach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje