PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZYMROZKI/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 60
Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(40), jędrzejowski(38), kazimierski(38), Kielce(40), kielecki(40), konecki(30), opatowski(35), ostrowiecki(35), pińczowski(39), sandomierski(37), skarżyski(33), starachowicki(34), staszowski(39), włoszczowski(34)
Ważność od godz. 00:00 dnia 28.04.2023 do godz. 07:00 dnia 28.04.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 00:00/28.04 do 07:00/28.04.2023 temp. min -2 st., przy gruncie -5 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje