PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE GĘSTA MGŁA/ 1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 182
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:49 dnia 09.10.2023
Zjawisko/Stopień zagrożenia Gęsta mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(98), jędrzejowski(88), kazimierski(93), Kielce(93), kielecki(93), konecki(76), opatowski(88), ostrowiecki(86), pińczowski(91), sandomierski(92), skarżyski(81), starachowicki(81), staszowski(93), włoszczowski(82)
Ważność od godz. 21:00 dnia 09.10.2023 do godz. 09:30 dnia 10.10.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się gęstą mgłę miejscami ograniczającąwidzialność od 100 m do 200 m.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 21:00/09.10 do 09:30/10.10.2023 widzialność 100 m. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje