PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE Z GRADEM/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 173
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:05 dnia 13.09.2023
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: opatowski(84), ostrowiecki(82), sandomierski(89), staszowski(90)
Ważność od godz. 20:00 dnia 13.09.2023 do godz. 02:00 dnia 14.09.2023
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (4 powiaty) od 20:00/13.09 do 02:00/14.09.2023 deszcz 20 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: opatowski,
ostrowiecki, sandomierski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
z gradem
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(94), jędrzejowski(84), kazimierski(89), Kielce(89), kielecki(89), konecki(72), pińczowski(87), skarżyski(77), starachowicki(77), włoszczowski(78)
Ważność od godz. 17:00 dnia 13.09.2023 do godz. 24:00 dnia 13.09.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (10 powiatów) od 17:00/13.09 do 24:00/13.09.2023 deszcz 25 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów:
buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: jędrzejowski(83), kazimierski(88), Kielce(88), kielecki(88), konecki(71), pińczowski(86), skarżyski(76), włoszczowski(77)
Ważność od godz. 12:00 dnia 12.09.2023 do godz. 18:00 dnia 13.09.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 13°C do 16°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 świętokrzyskie (8 powiatów) od 12:00/12.09 do 18:00/13.09.2023 temp. maks do 30 st, temp min 13-16 st. Dotyczy powiatów: jędrzejowski,
kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (8 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej
z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje