PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE GĘSTA MGŁA/ 1

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia Gęsta mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(93), jędrzejowski(93), kazimierski(94), Kielce(96), kielecki(96), konecki(93), opatowski(93), ostrowiecki(92), pińczowski(94), sandomierski(94), skarżyski(93), starachowicki(94), staszowski(91), włoszczowski(94)
Ważność od godz. 21:00 dnia 27.10.2022 do godz. 10:00 dnia 28.10.2022
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 %świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 21:00/27.10 do 10:00/28.10.2022 widzialność lokalnie 50-200m. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje