PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Oferta realizacji zadania publicznego-„Udział w World Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION” w Libercu w Czechach.

 

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 29.09.2023 r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 6/16, 28–200 Staszów, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Udział w World Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION” w Libercu w Czechach.

Zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej – w zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego.

Ogłoszenie-Oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje