PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z 18. sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Posiedzenie odbyło się w dniu 27 stycznia br. Po przyjęciu protokołu z poprzednich obrad, radni przystąpili do głosowania 5 projektów uchwał, które dotyczyły: ▪ przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Staszowski na 2020 rok, ▪ przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok, ▪ przyjęcia do prowadzenia, powierzonego przez Gminę Tuczępy, zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom gminy Tuczępy usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurozwękach, ▪ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2020-2027, ▪ zmian w budżecie na 2020 rok.
W dalszej części obrad przedstawiono sprawozdania: z prac Komisji Stałych Rady Powiatu w Staszowie oraz z kontroli Komisji Rewizyjnej w 2019 roku, a także z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, za 2019 rok. Radni wysłuchali również informacji dotyczącej projektu pn. „Liderzy kooperacji”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach, we współpracy z Powiatem Staszowskim i Gminą Bogoria.
Wnioski i oświadczenia zgłaszane przez radnych dotyczyły, m.in.: pogłębienia i udrożnienia rowu przy drodze powiatowej w Szczeglicach, sytuacji płacowej w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz zimowego utrzymania drogi powiatowej na wzgórzach ,,Buczyny Bogoryjskiej”.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje