PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Na ludowo w Sichowie Małym

 

W sobotę 23 lipca br., miłośnicy folkloru, podczas festynu pn. ,,Jakżem jechoł do Sichowa”, podziwiali występy zespołów ludowych i śpiewaczych oraz solistów.

Imprezę, zaraz po godz. 15.00, otworzyła i prowadziła Lidia Albiniak, zapraszając kolejno na scenę poszczególne zespoły, które były oceniane przez 3-osobowe jury w składzie: przewodnicząca Aleksandra Stachniak – dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie oraz członkowie: Ewa Lech-Strzępek – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Wilkowej i Hubert Woś z Koła Łowieckiego ,,Knieja” z Sichowa Małego. Występy wszystkich uczestników, każdy zaprezentował po 2 utwory, trwały ponad 3 godziny. W kategorii soliści zwyciężył akordeonista Piotr Binkowski, w kategorii ,,zespoły śpiewacze” najlepszym okazał się zespół ,,Połaniecka nuta”, a wśród zespołów ludowych ,,Kuźnia u kowala” z Ryglic w powiecie tarnowskim. Po wręczeniu pucharów, dyplomów i upominków, organizatorzy festynu podziękowali także sponsorom.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały ,,Sichowianie”. Impreza  została sfinansowana przez gminę Rytwiany w ramach zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej. Dodatkowo, finansowo i organizacyjnie tegoroczny, piąty już z kolei festyn, wsparli: starosta staszowski Józef Żółciak, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, właściciel Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, Henryk Kalita – Autoryzowany Dealer Stihl, koło Łowieckie ,,Knieja” z Sichowa Małego, Piotr Guca – Varmil Sp. z o.o., Jan i Helena Suscy – PHU Progres, Marcin Ptak – PPHU Subor, Zbigniew Strojny – Lewiatan Rytwiany, Barbara i Jerzy Adasiowie – Zakład Uboju Zwierząt i Produkcja Wędlin oraz Marian Olszowy – Usługi Transportowo – Handlowe. Festyn zakończył się zabawą ludową.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje