PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Powiatowe Święto Policji

 

W dniu 22 lipca br., w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, odbyło się Powiatowe Święto Policji. Uroczystość rozpoczęto od złożenia przez zastępcę naczelnika Wydziału Prewencji kom. Tomasza Siudę, meldunku zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Andrzejowi Patrzałkowi. Przybyłych na uroczystość gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Staszowie mł. insp. Grzegorz Majsak. ,,Święto Policji” było okazją do wręczenia nominacji na wyższe stopnie policyjne, które otrzymało 53 funkcjonariuszy. Powiat staszowski na uroczyści reprezentowali starosta Józef Żółciak oraz wicestarosta Leszek Guzal.
Nominacje wręczyli: zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Andrzej Patrzałek, Komendant Powiatowy Policji w Staszowie mł. insp. Grzegorz Majsak oraz starosta staszowski Józef Żółciak. W gronie nominowanych funkcjonariuszy znalazł się zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie nadkomisarz Jacek Rozszczypała.
Gratulacje wszystkim nominowanym policjantom i policjantkom oraz życzenia dalszych sukcesów jak i bezpiecznej służby złożył zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Andrzej Patrzałek.
Starosta Józef Żółciak podziękował staszowskim policjantom za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, a na ręce Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Grzegorza Majsaka przekazał okolicznościowe pismo oraz kwiaty. Życzenia i gratulacje złożyli także: burmistrz Staszowa dr Leszek Kopeć, wójt Bogorii Marcin Adamczyk, przewodniczący Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów w Staszowie Henryk Makuch, Komendant Powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów Adam Lubera. Po wyprowadzeniu sztandaru i złożeniu meldunku przez kom. Tomasza Siudę, zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Andrzejowi Patrzałkowi, oficjalnie zakończono uroczystości Powiatowego Święta Policji w Staszowie.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje