PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Przemysław Tomporowski

LXVI Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

LXVI Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 roku o godzinie 9.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr LXIV/23 z dnia 22.12.2023 roku.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr LXV/23 z dnia 28.12.2023 roku.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Staszowie do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2024 – 2026 – projekt 1/24.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok – projekt 3/24.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2024 r – projekt 2/24.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2031 – projekt 4/24.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok – projekt 5/24.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2023 rok w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski.
 12. Sprawozdania z prac Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie i sprawozdanie z wykonania planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2023 roku.
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Staszowie w okresie pomiędzy sesjami.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje