PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Konferencja o zagrożeniach

 

17 kwietnia br., w Multimedialnym Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym, odbyła się konferencja pt. ,,Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”.

W spotkaniu, którego organizatorami byli: Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie, wzięło udział ponad 80 dyrektorów, nauczycieli pedagogów, psychologów i wychowawców przedszkoli oraz wszystkich typów szkół z terenu powiatu staszowskiego i sandomierskiego. Obecni byli także dyrektorzy i pracownicy: Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie, Ośrodków Pomocy Społecznej, Sądu Rejonowego w Staszowie, Internatu Zespołu Szkół w Staszowie oraz wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy ,,Jutrzenka” w Staszowie.
W programie konferencji, która została objęta honorowym patronatem wojewody świętokrzyskiego, przewidziano 3 wystąpienia:
1. ,,Zrozumieć by działać. Wiedza kluczem do profilaktyki” – Radosława Grussa, kierownika Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie,
2. ,,Edukacja konsumencka. Wybrane zagadnienia dotyczące suplementów diety” – Ewy Ziemkiewicz – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach,
3. ,,Skuteczna profilaktyka uzależnień behawioralnych – od teorii do praktyki” – Marzanny Kosteckiej-Biskupskiej, ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Uczestników konferencji, w imieniu dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie Bożeny Głaz, powitała Ewa Opałka – kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE w Staszowie. Podsumowania całego spotkania dokonała koordynator organizacji konferencji z ramienia PSSE w Staszowie, pracownik sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Dorota Wojnarowska. Referaty zaprezentowane przez ww. trojga prelegentów, niewątpliwie uświadomiły skalę współczesnych zagrożeń, głównie narkotykowych i niebezpiecznych substancji psychoaktywnych, jakie w różny sposób, np. w formie e-papierosów podstępnie proponowane są do spożycia dzieciom i młodzieży. Prezentacje zawierały również propozycje walki z tymi zagrożeniami, a także szereg działań profilaktycznych, jakie powinny być prowadzone nawet w przedszkolach.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje