PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Inwestycje
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Kolejna inwestycja na drogach powiatowych

 

W dniu 11 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 8+795 do km 9+790”.

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości 995 m i szerokości jezdni 5,50 m, w tym: koryta wykonywane mechanicznie o gł. 30 cm, warstwa odcinająca z piaskowca naturalnego o gr. 15 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna), uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym o szer. 0,75 m, renowacja rowu.

Zadanie to jest wspólnym przedsięwzięciem publicznym w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej. Całkowita wartość realizacji zadania to 897 388,01 zł, w tym udział środków z funduszu leśnego w wysokości 680 900,00 zł.

Termin realizacji upływa z dniem wykonania zadania, tj. 14 października 2022 roku.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k. w Staszowie.

Tekst: Agnieszka Gajda
Foto: Aleksandra Konefał

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje