PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Zbigniew Uss-Wąsowicz

Informacja dot. Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie informuje, że uczestnicy zajęć prowadzonych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy typu B  w Kurozwękach, ponoszące odpłatność za usługi świadczone w Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach, w związku z zawieszeniem lub czasowym zamknięciem działalności PŚDS w Kurozwękach z powodu epidemii COVID-19 mogą, zwrócić się do tut. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie z wnioskiem o zwolnienie z ponoszenia odpłatności za okres niekorzystania z tych usług w okresie od 26.10.2020 r.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje