PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Zwalczanie COVID-19 w powiecie staszowskim
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Zapytanie cenowe – Rozeznanie rynku podczas udzielania zamówień w projektach UE w stanie epidemii (COVID-19)

 

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”

Termin składania ofert: do 04.12.2020r. do godz. 09.00
do 07.12.2020r. do godz. 09.00

Zapytanie cenowe

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Projekt umowy

Zał. nr 3 – Oświadczenie

Zał. nr 4 – Formularz ofertowy

Zmiana Zapytania cenowego

Zał.-nr-4-Formularz ofertowy po zmianach

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje