PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Czas wolny / Inwestycje
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Inwestycje na drogach powiatowych

 

W dniu 29 maja br., w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Staszowie w obecności starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, wicestarosty Leszka Guzala oraz burmistrza miasta i gminy Szydłów Andrzeja Tuza, podpisano umowę na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny-Szydłów-Kotuszów w miejscowości Szydłów, ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565”. Umowę podpisali: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś wraz z główną księgową Beatą Kondek oraz przedstawiciele wykonawcy prezes zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Rafał Szyszkowski oraz wiceprezes Wojciech Szyszkowski.
Całkowita wartość zadania to kwota 1 127 772,49 zł, a termin wykonania 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości 995 m, w tym: poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna), uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, wykonanie kanału technologicznego oraz oznakowanie pionowe i poziome jezdni, montaż barier ochronnych stalowych.
Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych zadania, a pozostałe koszty zostaną pokryte solidarnie z budżetu powiatu staszowskiego oraz budżetu miasta i gminy Szydłów. Za realizację kolejnej inwestycji podnoszącej poziom bezpieczeństwa na drogach powiatowych podziękował starosta Józef Żółciak.

Tekst: Paulina Majczak, Agnieszka Gajda/ZDP
Foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje