PowiatStaszowski

Zwalczanie COVID-19 w powiecie staszowskim

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora: „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTYCZĄCEJ PROFILAKTYKI SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STASZOWSKIEGO W WIEKU 65+ W ROKU 2020” w ramach projektu pn. Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”

Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Staszowie. Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia […]

Ogłoszenia

W serwisie

Sprawdź

Polecamy

Projekty

Publikacje