PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Zwalczanie COVID-19 w powiecie staszowskim
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Dostawa fartuchów

 

W ramach realizacji przez Powiat staszowski projektu pn. „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, w dniu 19 listopada br., została przez pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie odebrana dostawa zamówienia środków ochrony indywidualnej związanej
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Przedmiotem dostawy są fartuchy ochronne w liczbie 19 tys. sztuk. Fartuchy zostaną następnie rozdysponowane w liczbie 15 700 sztuk dla szpitala powiatowego w Staszowie oraz 3300 sztuk dla pozostałych beneficjentów wsparcia z terenu powiatu staszowskiego. Jedenaście jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z trenu powiatu otrzyma po 300 sztuk fartuchów.

Test i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje