PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

 

Powstanie przeciwko Imperium Rosyjskiemu, zostało ogłoszone Manifestem w dniu 22 stycznia 1863 roku, wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy.

Trwający do jesieni 1864 roku zryw powstańczy, objął swoim zasięgiem ziemie zaboru rosyjskiego. Mimo początkowych sukcesów powstanie zakończyło się przegraną. Stoczono około 1200 bitew i potyczek w których udział wzięło ponad 200 tys. powstańców, z czego w bitwach poległo blisko 20 tys., kolejnych 1 tys. stracono, a blisko 40 tys. zesłano na katorgę w głąb Rosji. Po upadku powstania, w roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, w latach: 1869–1870 setkom miast wspierających powstańcze walki odebrano prawa miejskie. Skasowano klasztory katolickie w Królestwie, skonfiskowano ponad 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich.

„Wszystkich Polaków zapraszam do uczestnictwa w obchodach 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Obchody będą godne i ciekawe pod kątem poznawczym oraz z punktu widzenia naukowego – planujemy szereg konferencji naukowych, publikacji, rekonstrukcji, koncertów, wystaw. Mam nadzieję, że będą to obchody ważne i formujące naszą tożsamość wspólnotową” – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas konferencji zapowiadającej wydarzenia zaplanowane w ramach 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

W programie upamiętnienia walk powstańczych na terenie ziemi staszowskiej znajdą się marsze powstańcze, a także uroczystości kościele połączone ze złożeniem kwiatów przed okolicznościowymi tablicami oraz na mogiłach bohaterów walk powstańczych, m.in. w: Szczeglicach, Staszowie, Kurozwękach i w rytwiańskim lesie.

                                                                     Tekst i foto: Jan Mazanka

Na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa, przy placu marszałka Józefa Piłsudskiego, tradycyjnie powieszono bilbord informujący o kolejnej ważnej historycznej rocznicy z dziejów Ojczyzny.

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje