PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Zarząd OSP z absolutorium

 

W niedzielę, 12 marca br., w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Wiązownica Mała, odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności za 2022 rok. W posiedzeniu, które otworzył i prowadził prezes druh Grzegorz Piotrowski uczestniczyli członkowie jednostki, strażacy z OSP Wiśniowa oraz zaproszeni goście: starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta staszowski Leszek Guzal, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, komendant miejsko-gminny OSP w Staszowie druh Grzegorz Kwietniewski, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, wiceprezes zarządu oddziału miejsko-gminnego ZOSP w Staszowie Jarosław Sierant, dyrektor produkcyjno-administracyjny w PHU SUBOR Marcin Ptak, sołtys sąsiedniej Wiązownicy Kolonii Jacek Piwowarski. Po powołaniu komisji mandatowej, uchwał i wniosków oraz odczytaniu protokołu Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowego za 2022 rok, druh prezes Grzegorz Piotrowski przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za rok ubiegły, po czym jednogłośnie przyjęto wniosek o udzieleniu Zarządowi jednostki absolutorium. Druhom strażakom z OSP Wiązownica Mała życzenia dalszego rozwoju złożył starosta Józef Żółciak, a komendant miejsko-gminny druh Grzegorz Kwietniewski zwrócił się do zarządu z prośbą o zgłaszanie druhów na szkolenia, przedstawił również możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych np. na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Tekst i foto: Paulina Majczak

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje