PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Zwalczanie COVID-19 w powiecie staszowskim
Autor:Publikacja: Mariusz Fijałkowski

Zapytanie cenowe – Rozeznanie rynku podczas udzielania zamówień w projektach UE w stanie epidemii (COVID-19)

 

Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” realizowane w 2 zadaniach

Termin składania ofert: do 26 listopada do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 26 listopada godz. 10:00

Zapytanie cenowe z dnia 20.11.2020r.

Zał. nr 1 – Projekt umowy

Zał. nr 2 – Wykaz asortymentu 

Zał. nr 3 – Oświadczenie

Zał. nr 4 – Formularz oferty ZAD.1

Zał. nr 4 – Formularz oferty ZAD.2

Odpowiedź na pytanie z dnia 25.11.2020r.

Odpowiedź na 2 pytania z dnia 25.11.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.11.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 03.12.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z 30.12.2020r.

 

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje