PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Zwalczanie COVID-19 w powiecie staszowskim
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Zapytanie cenowe – Rozeznanie rynku podczas udzielania zamówień w projektach UE w stanie epidemii (COVID-19)

 

Termin składania ofert 18.08.2020 godz.10.00

Odpowiedź na pytanie z dnia 17.08.2020

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.08.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia 07.09.2020

Zapytanie cenowe z dn. 11.08.2020r._pdf

Zał. nr 1 – Projekt umowy

Zał. nr 2 – Wykaz asortymentu

Zał. nr 3 – Oświadczenie

Zał. nr 4 – Formularz oferty

Odpowiedź na pytanie z dn. 17.08.2020r._pdf

Informacja z otwarcia ofert z dn.18.08.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 21.08.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 21.08.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje