PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z obrad 61. Sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Posiedzenie, które otworzył i prowadził przewodniczący Rady Grzegorz Rajca odbyło się 24 października br. Przyjęto 8 projektów uchwał, które dotyczyły:
– wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za lata 2023 i 2024,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów,
– zmiany Uchwały Nr LX/55/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec,
– zmiany Uchwały Nr LX/60/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2028,
– zmian w budżecie na 2023 rok.

Przedstawiono także informację przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu staszowskiego za 2022 rok oraz informację starosty staszowskiego dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty za 2022 rok. Minutą ciszy uczczono śp. Aleksandra Wydmańskiego, staszowianina, geodetę, radnego rady miejskiej Staszowa w latach 1990-2002.

W punkcie wnioski i oświadczenia radnych poruszono m.in. kwestie: inwestycji na drogach powiatowych, oświaty i wychowania, oznakowania dróg i organizacji ruchu podczas trwających remontów i modernizacji.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje