PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z obchodów Powiatowego Święta Policji w Staszowie

 

Uroczystości odbyły się 22 lipca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie. Rozpoczęto od złożenia przez zastępcę naczelnika Wydziału Prewencji kom. Tomasza Siudę, meldunku komendantowi powiatowemu policji w Staszowie insp. Leszkowi Dębowskiemu.

Jak każdego roku, ,,Święto Policji” było  okazją do wręczenia nominacji na wyższe stopnie policyjne, które otrzymało 43 funkcjonariuszy. Nominacje wręczyli: komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski, zastępca komendanta kom. Jacek Rozczypała i starosta staszowski Józef Żółciak.

Następnie 9 funkcjonariuszy w stanie spoczynku uhonorowano medalami 30-lecia powstania NSZZ Policjantów. Medale wręczyli: przewodniczący Związków Zawodowych NSZZ Policjantów Województwa Świętokrzyskiego Jerzy Kaniewski i komendant powiatowy insp. Leszek Dębowski.

Podziękowania i gratulacje policjantom powiatu staszowskiego rozpoczęto od odczytania listu okolicznościowego od komendanta wojewódzkiego policji nadinsp. dr. Jarosława Kalety. W imieniu władz powiatu staszowskiego, a także burmistrzów i wójtów ziemi staszowskiej, wyrazy podziękowania i wdzięczności za wzorową służbę i współpracę na rzecz realizacji inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa, przekazał starosta staszowski Józef Żółciak. Życzenia i gratulacje złożył także przewodniczący Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów w Staszowie Henryk Makuch. List z życzeniami i podziękowaniami od komendanta powiatowego PSP w Staszowie st. bryg. Rafała Gajewicza, odczytał dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej st. kpt. Grzegorz Stawiarz. W imieniu awansowanych i wyróżnionych policjantów podziękował naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkom. Paweł Skrzypek.

Uroczystości podsumował komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski, serdecznie dziękując podkomendnym za zaangażowanie i poświęcenie w pełnieniu służby, przekazując także wyrazy uszanowania i najlepsze życzenia rodzinom policjantów. Komendant Leszek Dębowski skierował także podziękowania za całoroczną współpracę, pod adresem: starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Jerzego Kaniewskiego, zastępcy prokuratora Prokuratury Rejonowej w Staszowie Ewy Wielgus-Wąs i komendanta powiatowego PSP st. bryg. Rafała Gajewicza.

Po wyprowadzeniu sztandaru i złożeniu meldunku przez  kom. Tomasza Siudę  komendantowi powiatowemu policji w Staszowie insp. Leszkowi Dębowskiemu, oficjalnie zakończono uroczystości Powiatowego Święta Policji w Staszowie.

                                                                  Tekst i foto: Jan Mazanka

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje