PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z 66. sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Obrady rozpoczęto od przekazania gratulacji i życzeń dla wicewojewody świętokrzyskiego Michała Skotnickiego, który nieprzerwanie od 2006 roku pełnił funkcję radnego powiatu staszowskiego, a także w latach: 2010-2014 wicestarosty oraz w latach: 2014-2018 starosty staszowskiego. Wcześniej, w latach 2002-2006, wicewojewoda Michał Skotnicki był radnym gminy Szydłów.

W okolicznościowym grawertonie wręczonym wicewojewodzie Michałowi Skotnickiemu przez przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie Grzegorza Rajcę, czytamy: ,,W związku z powołaniem Pana na stanowisko Wicewojewody Świętokrzyskiego, w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie, pragniemy złożyć jak najserdeczniejsze gratulacje i życzenia samych sukcesów w pracy dla dobra ziemi świętokrzyskiej. Gorąco życzymy, aby doświadczenia zdobyte zarówno podczas pełnienia funkcji radnego Rady Gminy Szydłów oraz radnego Rady Powiatu w Staszowie, a także Wicestarosty i Starosty Staszowskiego,  pozwoliły na pokonywanie problemów i wyzwań, jakie stoją przed  administracją województwa świętokrzyskiego, przyczyniając się do dalszego jego rozwoju w różnych obszarach życia gospodarczego
i społecznego. Deklarujemy wszelką współpracę z Panem dla dobra powiatu staszowskiego i całego województwa. Jeszcze raz prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń samych sukcesów w pracy, a także wszelkiego dobra w życiu osobistym”.

Wicewojewoda Michał Skotnicki podziękował za miłe słowa skierowane pod jego adresem i serdecznie zaprosił wszystkich obecnych do dalszej współpracy.

Po rozpoczęciu zasadniczej części posiedzenia i przegłosowaniu dwóch protokołów z poprzednich sesji, rozpoczęto głosowanie projektów uchwał, które dotyczyły:

  1. delegowania radnych Rady Powiatu w Staszowie: przewodniczącego Grzegorza Rajcę i Janusza Bąka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2024 – 2026,
  2. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok,
  3. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2024 roku,
  4. wydzierżawienia zgody na wydzierżawienie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie lokalu użytkowego,
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2031,
  6. zmian w budżecie na 2024 rok.

Następnie, przekazano sprawozdania dotyczące: wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2023 rok w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski, a także prac Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie oraz z  wykonania planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2023 roku.

W punkcie ,,wnioski i oświadczenia radnych” poruszano temat dotyczący wysokości dochodów i wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na 2024 rok. Przed zamknięciem obrad obecny na posiedzeniu burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Nowak poinformował, że Rada Miejska w Połańcu w dniu 29 stycznia br. przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego w łącznej wysokości 130 tys. zł na dofinansowanie modernizacji i przebudowy starej części Zespołu Szkół oraz na modernizację sal dydaktycznych w związku z realizacją projektu ,,Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki. Burmistrz Jacek Nowak, któremu towarzyszyła skarbnik miasta i gminy Połaniec Małgorzata Żugaj, zapewnił także o zabezpieczeniu przez gminę Połaniec środków na wkład własny w kosztach modernizacji dróg powiatowych, jak również życzył radnym i wszystkim obecnym na obradach wszystkiego dobrego w nowym 2024 roku.

Tekst i foto: Jan Mazanka

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje