PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

W sprawie remontów dróg powiatowych

 

W dniu 7 listopada br. w starostwie staszowskim podpisano dwie umowy na realizację 2 zadań drogowych o łącznej długości 2,88 km i wartości 2 mln 011 tys. 057 zł. Inwestycje dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z rządowych środków rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Pierwsze zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1830T Czajków Północny – Wiązownica Mała od km 4+510 do km 6+400 w miejscowości Wiązownica Mała” zostanie zrealizowane na terenie gminy Staszów. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k. w Staszowie. Całkowita wartość zadania to 1 mln 123 tys. 494 zł, termin wykonania – 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. Zakres robót obejmuje: remont drogi na odcinku o długości 1,89 km i szerokości jezdni 4,50 m,  w tym: rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, wykonanie renowacji odwodnienia wraz z wymianą dwóch przepustów pod drogą oraz oznakowanie pionowe i poziome jezdni. Zadanie jest dofinansowane w 80% z rządowych środków rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Drugie zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1870T (0856T) Przeczów – Łubnice w miejscowości Przeczów od km 0+000 do km 0+995”, zostanie zrealizowane na terenie gminy Łubnice. Wykonawcą robót będzie Zakład Remontowo Budowlany DARBUD Adam Darowski. Całkowita wartość zadania to 887 tys. 563 zł, termin wykonania – 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zakres robót obejmuje: przebudowę drogi na odcinku o długości 995 m,  w tym: poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, wykonanie kanału technologicznego, renowacja odwodnienia wraz z umocnieniem skarp i dna rowu płytami ażurowymi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni. Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 70% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tekst: Agnieszka Gajda
Foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje