PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Inwestycje
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Przekazano promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

W sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Staszowie w dniu 27 września br., odbyło się spotkanie samorządowców, na którym otrzymali promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesy wręczali wiceminister sportu i turystyki poseł na Sejm RP Anna Krupka oraz poseł Bartłomiej Dorywalski. Powiat staszowski, miasto i gmina Połaniec, miasto i gmina Staszów, miasto i gmina Szydłów, miasto i gminy Oleśnica, miasto i gmina Osiek oraz gminy Bogoria, Łubnice, Rytwiany otrzymały promesy na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
1) starosta staszowski Józef Żółciak odebrał promesę na kwotę 5 117 017,30 zł na dofinansowanie łącznie 6 inwestycji:
– „Remont konserwatorski elewacji wieży dzwonnej z 1648 r., przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurozwękach”,
– „Konserwacja ołtarza głównego w kościele pokamedulskim w Rytwianach”,
– „Remont i konserwacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej Pawilonu „B” (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach”
– „Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych wraz z wymianą dachu XVIII -wiecznej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Władysława w Szydłowie”
– „Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii – I etap”,
– „Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie wnętrza kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku”;
2) burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Nowak odebrał promesę na kwotę 400 000,00 zł na „Renowację dachu na zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Marcina w Połańcu”;
3) burmistrz miasta i gminy Staszów dr Leszek Kopeć odebrał promesę na kwotę 1 269 100,00 zł na „Renowację Parku Legionów w Staszowie”,
4) burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz odebrał promesę na kwotę 686 000,00 zł na: „Zabezpieczenie historycznego wnętrza Sali Rycerskiej dawnego zamku w Szydłowie poprzez uzupełnienie okien i drzwi” oraz na „Roboty budowlane przy balustradzie na chodniku obronnym muru miejskiego w Szydłowie”;
5)burmistrz miasta i gminy Osiek odebrał promesę na kwotę 439 200,00 zł na „Remont kapliczki św. Jana w Osieku” oraz na „Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego spichlerza w Szwagrowie”;
6) sekretarz miasta i gminy Oleśnica Joanna Skórska w imieniu burmistrza Leszka Judy odebrała promesę na kwotę 470 400,00 zł na „Renowację zabytkowego cmentarza parafialnego oraz drugi etap renowacji kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oleśnicy”;
7) wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk odebrał promesę na kwotę 391 990,20 zł na „Ochronę zabytków na terenie gminy Bogoria”;
8) gmina Łubnice otrzymała promesę na kwotę 2 727 500,00 zł na: „Prace budowlano-konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej – etap I, II i III”;
9) gmina Rytwiany otrzymała promesę na kwotę 399 500,00 zł na „Remont dachu budynku „rządcówki” w Sichowie Dużym wraz z robotami towarzyszącymi”.
Posłowie Anna Krupka oraz Bartłomiej Dorywalski zgodnie podkreślili jak ważne jest dbanie o zabytki będące częścią bogatej historii lokalnych społeczności. W imieniu samorządu powiatowego za otrzymaną promesę podziękował starosta Józef Żółciak, który zaznaczył że dofinansowanie w/w inwestycji stanowi znaczące wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego i pozwoli na zachowanie licznych zabytków dla przyszłych pokoleń. W imieniu samorządców podziękował burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, który dzięki wsparciu rozpocznie renowację Parku Legionów.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Dzięki otrzymanym promesom zostaną odbudowane lub poddane renowacji następujące zabytki:

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje