PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/66/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

W związku z przeprowadzonymi w dniach od 9.11.2021 r. do 23.11.2021 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/66/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” można było składać uwagi, opinie i wnioski dotyczące programu.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, propozycja do w/w projektu Programu.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje