PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE OBLODZENIE/PRZYMROZKI

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 32
Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(22), jędrzejowski(20), kazimierski(22), Kielce(21), kielecki(21), konecki(19), opatowski(22), ostrowiecki(21), pińczowski(21), sandomierski(22), skarżyski(20), starachowicki(20), staszowski(22), włoszczowski(19)
Ważność od godz. 20:00 dnia 29.03.2020 do godz. 08:00 dnia 30.03.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem.
Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 20:00/29.03 do 08:00/30.03.2020 temp. min. od -5 st. do -2 st., przy gruncie do -5 st., ślisko. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(23), jędrzejowski(21), kazimierski(23), Kielce(22), kielecki(22), konecki(20), opatowski(23), ostrowiecki(22), pińczowski(22), sandomierski(23), skarżyski(21), starachowicki(21), staszowski(23), włoszczowski(20)
Ważność od godz. 23:00 dnia 29.03.2020 do godz. 08:00 dnia 02.04.2020
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną od -5°C do -2°C, przy gruncie od -6°C do -3°C; temperatura maksymalna od 3°C do 6°C, w środę około 8°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 23:00/29.03 do 08:00/02.04.2020 temp. min od -5st.do -2st., przy gruncie od -6st do -3st. temp. maks od 3st. do 6st, w środę 8st. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Łukasz Harasimowicz
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje