PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE GĘSTA MGŁA/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 169
Zjawisko/Stopień zagrożenia Gęsta mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(100), jędrzejowski(99), kazimierski(100), Kielce(103), kielecki(103), konecki(98), opatowski(100), ostrowiecki(99), pińczowski(100), sandomierski(101), skarżyski(99), starachowicki(100), staszowski(98), włoszczowski(99)
Ważność od godz. 17:00 dnia 22.11.2022 do godz. 09:00 dnia 23.11.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 17:00/22.11 do 09:00/23.11.2022 widzialność 50 m. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje